tik-tok instagram youtube radio
wcag
Menu Dostępności (CTRL+U)

Wersja kontrastowa:

Alt + Z

Treść strony:

Alt + X

Nawigacja strony:

Alt + C

Mapa Witryny:

Alt + V

Zarządzenia Dziekana 2022

Zarządzenia Dziekana 2022

Zarządzenie nr 1/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 14 stycznia 2022 r. w sprawie: prowadzenia zajęć dydaktycznych z pierwszym rokiem filologii angielskiej w formie on-line w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19

Zarządzenie nr 2/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 24 stycznia 2022 r. w sprawie: prowadzenia zajęć dydaktycznych z pierwszym rokiem filologii angielskiej w formie on-line w związku z wystąpieniem zachorowania na COVID-19

Zarządzenie nr 3 /2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 4 maja 2022 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu zdalnej sesji egzaminacyjnej w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022

Zarządzenie nr 4/2022 Dziekana Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 5 maja 2022 r. w sprawie: wykazu obszarów tematycznych stanowiących zainteresowania naukowo-badawcze nauczycieli akademickich prowadzących prace dyplomowe w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie nr 5/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 7 czerwca 2022 w sprawie: powołania Doraźnej Komisji ds. uznawania efektów uczenia się oraz weryfikacji poziomu znajomości języka polskiego

Zarządzenie nr 6/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 13 czerwca 2022 r. w sprawie: ustalenia terminów egzaminów dyplomowych i składów komisji do prowadzenia egzaminów dyplomowych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2021/2022.

Zarządzenie nr 7/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 15 lipca 2022 r. w sprawie: powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 8/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 7 września 2022 r. w sprawie: powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 9/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 12 września 2022 w sprawie: powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 10/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2022 w sprawie: wprowadzenia harmonogramu realizacji praktyk zawodowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 11/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2022 r. W sprawie: wprowadzenia funkcji Opiekuna Roku oraz określenia zakresu obowiązków i kompetencji Opiekunów Roku.

Zarządzenie nr 12/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 23 września 2022 r. W sprawie: powołania Opiekunów Roku roczników rozpoczynajacych studia w roku akademickim 2022/2023

Zarządzenie nr 13/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 1 października 2022 r. W sprawie: powołania Komisji Egzaminacyjnych oraz ustalenia II terminu egzaminu dyplomoweo w roku akademickim 2021/2022 dla studentów III roku kierunków: filologia angielsja, pedagogika, dziennikarstwo i kouminikacja społeczna na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzenie nr 14/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 1 października 2022 r. W sprawie: powołania Zespołów ds. Jakości Kształcenia
Zarządzenie nr 15/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 5 października 2022 r. W sprawie:powołania Kolegium Wycziału Nauk Humanistycznych i Społecznych

Zarządzenie nr 16/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 5 października 2022 r. W sprawie: Powołania Wydziałowej Komisji Zapewnienia Jakości Kształcenia

Zarządzenie nr 17/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 5 października 2022 r. W sprawie: powołania do pełnienia funkcji Zastępcy Kierownika Katedry Nauk Społecznych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS W Jeleniej Górze

Zarządzenie nr 18/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28 października 2022 r. W sprawie: Powołania Zespołów Ds. Oceny Jakości Prac Dyplomowych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych KANS w Jelniej Górze

Zarzadzenie nr 19/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 28 października 2022 r. w sprawie: Powołania Wydziałowej Komisji Oceniajacej pracę nauczyciela akademickiego na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2022/2023.

Zarządzenie nr 20/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie: ustalenia harmonogramu sesji egzaminacyjnej w semestrze zimowym  roku akademickiego 2022/2023.
Załącznik nr 1


Zarządzenie nr 21/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia tematów prac dyplomowych na kierunkach prowadzonych na Wydziale Nauk Humanistycznych i Społecznych w roku akademickim 2022/2023 >>>
Załącznik nr 1>>>

Zarządzenie nr 22/2022 Dziekan Wydziału Nauk Humanistycznycjh i Społecznych z dnia 16 grudnia 2022 r. w sprawie zatwierdzenia dopuszczalnego deficytu punktów ECTS dla studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2022/2023>>>